Teniso žaidėjų etiketas: Gerbk kitus ir būsi gerbiamas

Profesionalų turnyruose besivaržantys tenisininkai ir jų žaidimą stebintys žiūrovai labai gerai žino, kaip dera ir kaip nedera elgtis žaidimo metu. O štai pradedantiesiems tenisininkams ir neseniai tenisu susižavėjusiems šios sporto šakos gerbėjams kai kurie dalykai būna dar negirdėti. Todėl greta oficialių teniso taisyklių buvo sukurtas ir teniso etikos kodeksas, arba etiketas, padedantis neprofesionaliems žaidėjams ir teniso mėgėjams suprasti, kaip derėtų elgtis žaidimo metu, ir leidžiantis nuoširdžiai mėgautis šiuo žaidimu. Apžvelgiame pagrindines šio kodekso taisykles.

Žaidėjų etiketas

Apšilimas

Labai svarbu atsiminti, kad apšilimas dar nėra žaidimas. Apšilimas skirtas tam, kad abu žaidėjai tinkamai apšiltų, todėl jo metu kamuoliukai turi būti mušami nestipriai ir tiesiai varžovui. Pagal nerašytą taisyklę apšilimo metu padavimai nėra atmušinėjami, nebent tai nusprendžiama abipusiu sutarimu.

Taškų skaičiavimas

Taškų skaičiavimas balsu skirtas užtikrinti, kad abu žaidėjai gerai žinotų žaidimo situaciją, ir būtų išvengta vėlesnių nesklandumų, kai nesutariama dėl rezultato vienam iš žaidėjų jau laimėjus tašką. Jei nėra taškus skaičiuojančio ir skelbiančio teisėjo, rezultatą prieš kiekvieną tašką garsiai paskelbia paduodantis žaidėjas.

Neteisingų padavimų priėmimas

Jei padavimas yra neteisingas, teniso etiketas rekomenduoja atmušti kamuoliuką į tinklą, bet negrąžinti jo paduodančiam žaidėjui. Kamuoliuko grąžinimas laikomas nemandagiu poelgiu – tai trikdo varžovą ir labai sulėtina patį žaidimą.

Žaidimo tempas

Oficialios teniso taisyklės poilsiui tarp dviejų taškų leidžia skirti iki 25 sekundžių, tačiau paprastai rekomenduojama priimančiajam žaidėjui žaidimo pernelyg nestabdyti, o paduodančiajam – per daug neskubinti. Rekomenduojama optimali laiko tarp dviejų taškų trukmė yra 10–12 sekundžių – tiek laiko užtenka pasiruošti žaidimui, tačiau pats žaidimas beveik nesulėtinamas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei priimantis žaidėjas nebuvo pasiruošęs priimti padavimo, kamuoliuko paduodančiam žaidėjui grąžinti jis neturėtų. Jei kamuoliukas grąžinamas ir priimantis žaidėjas tik po to praneša, kad buvo nepasiruošęs – tai laikoma jo paties klaida ir jei paduodantis žaidėjas tokio grąžinimo metu laimėjo tašką, šis taškas nėra anuliuojamas. Jei priimantis žaidėjas padavimo metu dar nėra pasiruošęs, jis tiesiog turi pakelti ranką ir apie tai garsiai informuoti varžovą.

Jei abejoji – klaidos nebuvo

Jei kyla abejonių, ar kamuoliukas neišlėkė už aikštelės ribų, rekomenduojama sprendimą priimti varžovo naudai. Tačiau jei žaidėjas iš tiesų nematė, kur nusileido kamuoliukas, jis turėtų sprendimo dėl taško teisę perleisti varžovui; jei ir varžovas nematė, ar įvyko klaida, rezultatas skaičiuojamas varžovo naudai.

Net ir kilus abejonių, taškų rekomenduojama neperžaisti. Bendra taisyklė nurodo, kad suabejojus, ar buvo padaryta klaida, laikoma, kad jos nebuvo.

Jei gretimose aikštelėse vyksta žaidimas

Gretimuose aikštelėse vykstant žaidimui, neretai tenka grąžinti svetimus kamuoliukus. Jei į jūsų aikštelę atskriejo svetimas kamuoliukas teniso etiketas rekomenduoja grąžinant kamuoliuką netrukdyti tuo metu vykstančio žaidimo. Kamuoliukai turi būti paridenami prie aikštelės sienelės: galinės, jei aikštelės liečiasi trumposiomis kraštinėmis, arba šoninės, jei aikštelės liečiasi ilgosiomis kraštinėmis. Tuomet nebus trikdomas nei jūsų, nei gretimoje aikštelėje vykstantis žaidimas. Kamuoliukų nedera ridenti per aikštelę, kurioje vyksta žaidimas.

Nepamirština, kad kamuoliukas niekada neturi būti ridenamas už žaidėjo nugaros. Oponentas gali pastebėti kamuoliuką, o tai gali daryti įtaką žaidimo eigai.

Kamuoliukai turi būti sausi

Jei žaisdami gausiai prakaituojate ir jūsų drabužiai bei kišenėse laikomi kamuoliukai permirksta, kamuoliukus laikykite kur nors kitur. Drėgni kamuoliukai gali paveikti žaidimą, o tai gali būti laikoma taisyklių pažeidimu. Svarbu atkreipti dėmesį, kad paduodant kamuoliuką antrojo kamuoliuko neleidžiama laikyti ant žemės. Tad rekomenduojama viską gerai apgalvoti, kad gausus prakaitavimas nesukeltų problemų žaidžiant tenisą.

Žiūrovų etiketas

Tenisas yra gerokai tylesnis už daugelį kitų sporto žaidimų. Todėl ir žiūrovams keliami tam tikri elgesio reikalavimai, užtikrinantys, kad žaidėjai nebūtų blaškomi ir žaidimas vyktų sąžiningai.

Šios taisyklės nereiškia, kad žiūrovai žaidimą turi stebėti mirtinoje tyloje ir niekaip nereaguoti į tai, kas vyksta aikštelėje. Paprasčiausia, tačiau tiksliausia rekomendacija – elgtis vadovaujantis sveiko proto principu, t. y. garsiai emocijas reikšti tik tada, kai tai tikrai netrukdo žaidėjams (pavyzdžiui, kai laimimas taškas), o žaidimo metu stengtis jiems trukdyti kuo mažiau.

Pagrindinės teniso žiūrovų taisyklės

  • Vykstant žaidimui ir žaidėjui paduodant kamuoliuką nešūkaukite ir kitaip netriukšmaukite.
  • Neplokite žaidėjui padarius klaidą.
  • Garsiai nekomentuokite žaidimo.
  • Nereaguokite į žaidėjų šūksnius ar kitas reakcijas.
  • Išjunkite mobilųjį telefoną.
  • Žaidimo metu stenkitės nevaikščioti.